fikirler-cagrisimlar Eğitim Bilimleri

Global Düşünme Global düşünce : “bütüncül” Kavram haritası, zihin haritası gibi bilgilerin haritalaştırılması. Benzerlikler, farklılıklar zihinde şemalaştırılır. Metabilişsel Düşünme Metabilişsel düşünme : üst biliş, yürütücü biliş, bilişsel strateji,…