ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI III

gorsel-tasarim-ogeleri

Görsel Tasarım Ögeleri ve Özellikleri

Çizgi : Çizgiler nesnelerin çerçevelenmesinde veya kenarların oluşturulmasında kullanılır. Göze rehberlik eder, hareketi görselleştirir. Anlatım konu ve tema oluşturabilir. Çizgi ögesi kullanılarak sütün ve satır oluşturulabilir.

Şekil : Şekil yükseklik ve genişliği olan ancak derinliği olmayan 2 boyutlu nesnedir.

Alan : Materyal tasarımında algıyı kolaylaştırmak, materyali sadeleştirmek, karmaşıklığı önlemek ve estetik özelliği artırmak için kullanılır. Herhangi bir materyalde doldurulmayan alana açık alan denir. Açık alan materyalin anlaşılırlığını artırır. Materyalde resim, grafik, yazı ve benzeri materyallerle doldurulan alana kapalı alan denir. Alan kullanımında 3. kural tekniği önemlidir. Bu kurala göre her ne kadar dikkatimiz sunumu materyalin ortasına yoğunlaşsa da materyalde en çok hatırladığımız bilgiler sunum materyalinin sol üst kısmındakilerdir. Burada gözlerin soldan sağa doğru tarama yapması etkilidir.

Doku : 2 boyutlu tasarımda zeminin genişlik ve yüksekliği vardır ama derinliği yoktur. 3. boyut yani derinlik, doku tasarımı ile verilebilir. Tarama yapma, gölgelendirme, çizgiler kullanma ve noktalarla nesnenin dokusunun hissedilmesi sağlanabilir.

Renk : Materyalde ilk göze çarpan renk ögesidir. Renkler materyale canlılık ve zenginlik katar. Materyalde ilk dikkat çeken renk sarı, en çok akılda kalan renk kırmızı ve en az hatırlanan renk mavidir. 

Görsel Tasarım Türleri

Gerçekçi Görseller : Bu görsellerde amaç üzerinde durulan nesneyi olabildiğince gerçeğine uygun şekilde göstermektir.

Örnek : Numune, maket, model ve fotoğraflar.

Benzeşik Görseller : Konunun açıklanmasında gerçek kavrama benzer olan başka bir kavramın kullanılmasıdır.

Örnek : İnsan beynini cevize benzetme.

Şematik Görseller : Kavramlar ve ana noktalar arasındaki ilişkileri, bağlantıları ve içerik yapısını göstermeye yarayan görsellerdir.

Örnek : Kavram haritası, şema, şekil, tablo, grafik, resim ve benzeri.

Şematik Materyaller İle İlgili Açıklamalar

1)Örgüt (Teşkilat) Şeması : Teşkilata bağlı hiyerarşik ilişkilerin bağlantılarını gösterir. Bir kurumdaki ast üst ilişkisini gösterir.

2)Zihin Haritası : Bireyin konuya ait zihinsel şemasının görselleştirilmesidir. Özneldir ve yaratıcı düşünme içerir. Kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasını ve giderilmesini sağlar. Öğretim tekniği olarak da kullanılır.

3)Akış Şeması : Bir işe ait işlem basamaklarını oluş sırasına göre gösterir. Ayrıca işin sonunda istenilen sonuç ele alınamadığında hangi işlem basamağına dönüleceğini gösterir. (Taba-Tyler modelinde kullanıldı.)

4)Puko Döngüsü : Bir iş ya da olaydaki çark döngüsünü gösterir.

5)Venn Şeması : Matematik dersindeki kesişim kümelerine benzer. Kavramların farklı ve ortak yönlerini gösterir.

6)Kavram Haritası : 2 boyutlu şemadır. Kavramları ve kavramlar arası ilişkileri gösterir. Genelden özele doğru sınıflandırmalar amacıyla sıkça kullanılır. Ön bilgileri harekete geçirmek, kavramlar arası ilişkileri göstermek, kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve gidermek, konuyu özetlemek ve tekrar etmek amaçlarıyla kullanılır. Öznellik içermez, nesnel bilgiler verir.

Grafik Türleri

1)Resimli Grafikler : Toplam sayının cinsiyet, yaş, meslek ve benzeri özelliklere göre dağılımını basit resimlerle gösterir.

2)Pasta Grafikleri : Bir bütünün içindeki pay dağılımlarını yüzdelik dilimler ile gösterir.

3)Çizgi Grafikleri : Bir olayın belli bir zaman aralığında gelişen iniş çıkış dalgalanmalarını ve durağanlık durumlarını gösterir. Ekonomik parametrelerde sık kullanılır.

4)Sütun Grafikleri : Sayısal değerler dikey, sözel veriler yatay boyutta yer alır.

5)Çubuk Grafikleri : Dikey boyutta sözel veriler, yatay boyutta sayısal veriler yer alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir