ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

materyal-tasarimi

Eğitim Teknolojisi

Öğrenme-öğretme süreçlerinin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.

Öğretim Teknolojisi

Bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğidir.

Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması

Taksonomi, materyal seçimi ve tasarımı için çok önemlidir. Öğretmenler materyal seçerken veya tasarlarken öncelikle materyalin hedef ve kazanımlara uygun olmasını sağlamalıdır.

Bilişsel Alan

Bilgi / Kavrama / Uygulama / Analiz / Sentez / Değerlendirme

Duyuşsal Alan

Alma / Tepkide bulunma / Değer verme / Örgütleme / Kişilik haline getirme

Psikomotor Alan

Algılama / Kurulma / Kılavuzla yapma / Mekanikleşme / Beceri haline getirme / Duruma uyma / Yaratma

Yaşantı Konisi

Yaparak-yaşayarak, maksatlı yaşantılarla gerçekleştirilen öğrenmeler en kalıcı öğrenme etkinlikleridir.

En iyi öğretim araçları model ve numunelerdir.

Öğrenme işinde en çok görme duyumuzu kullanırız.

-Sözel sembolle edinilen yaşantılar

-Görsel sembolle edinilen yaşantılar

-Radyo, plak, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar

-Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar

-Televizyonla edinilen yaşantılar

-Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

-Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

-Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

-Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

-Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

-Doğrudan doğruya, maksatlı yaşantılar

Öğretim Araç-Gereçlerinin Sınıflandırılması

Görsel Araçlar

Kitaplar

Ders kitabı / Öğretmen kitabı / Araştırma kitabı / Başvuru kitabı

Yazı ve Gösterim Tahtaları

Kara tahta / Çok amaçlı tahta / Elektronik tahta / Askı kanca tahta / Pozan tahta / Manyetik tahta / Dosya tahta / Bülten tahta

Gerçek Eşya ve Modeller

Basitleştirilmiş modeller / Büyütülmüş modeller / Küçültülmüş modeller / Küre / Kabartma harita

Resimler

Düz resim / Çizgi resim / Şimşek kart / Figüran / Duvar resmi / Levhalar / Afişler / Grafik / Kroki ve harita / Karikatür

Yansıtıcılar (Projektörler)

Tepegöz / Slayt projektörü / Film projektörü / Opak projektör / Video projektörü / Data show / Konferans projektörü

İşitsel Araçlar

Radyo / Pikap ve plak / Teyp, ses bandı, cd / Kompakt disk

Görsel-İşitsel Araçlar

Film makinesi ve hareketli filmler / Kapalı devre televizyon / Video / Kuklalar / Tiyatro / Eğitsel gezi

Teknoloji Destekli Araçlar

Telemetin / Videometin / Etkileşimli video / İletişim uyduları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir