GAGNE’NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI

robert-gagne
GAGNE KURAM
Robert Gagne (1916-2002)

Davranışçı yaklaşımın ilkeleri ile bilgiyi işleme süreci yaklaşımının ilkelerini birleştirmiştir. Öğrenme hem süreç hem de üründür. Tüm bilginin kaynağı deneyimlerdir. Öğrenme gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir. Zihinsel gelişim basitten karmaşığa doğru gelişir:

Öğrenmeyi hem iç hem de dış faktörler etkiler.

İşaret Öğrenme

Bu düzeydeki bireyler uyarıcılara tepki vermeyi öğrenmiştir ve en basit öğrenme düzeyidir. Çocuğun sesin, ışığın, rengin farkına varması işaret öğrenmedir.

Uyarıcı – Tepki Öğrenme

Edimsel (operant) koşullanmada olduğu gibi uyarım ile davranış arasında bağ kurularak gerçekleştirilen öğrenmelerdir. Biberonu gören bebeğin sevinmesi bu öğrenme türüne girer.

Zincirleme Öğrenme

Bu düzeyde uyarım ile davranış arasındaki ilişki belli bir sıra ile öğrenilir. Bir oyuncağın parçalarını söküp takmak, bir zincirleme öğrenmedir.

Sözel Öğrenme

Kelimeler ile anlamlar arasında ilişki kurarak gerçekleştirilen öğrenmelerdir. Çocuğun portakalın ismini öğrenmesi ve kullanması sözel öğrenmedir.

Ayırt Etmeyi Öğrenme

Çeşitli uyarıcılar arasındaki farkı öğrenmedir. Çocukların annelerini diğer kadınlardan ayırt etmesi buna örnektir.

Kavram Öğrenme

Kişi bu basamakta kavramların ne anlama geldiğini öğrenir. Kalıtım, eğitim, öğretim, spor, pekiştireç gibi kavramların anlamlarını bilme gibi

İlke Öğrenme

Kavramlar arasındaki ilişkileri, neden-sonuç, öncelik-sonralık bağlarını kişi bu basamakta öğrenir. Kanun, kuram, ilke, sayıltı, genellemelerin nerede ve nasıl kullanılacağını bilir.

Problem Çözme

İlgili kanun, ilke, kural, genellemeleri kullanarak bir problemi çözmeyi öğrenmektir. Matematik, fizik, kimya vb. alanlarda verilen problemleri çözmek bu basamakta gerçekleşir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir