Tag

mesleki rehberlik

Browsing
mesleki rehberlik kuramları

1)Özellik-Faktör Kuramı/Parsons Modeli Özellik: Bireyin test yoluyla ölçülebilen karakter yapısı. Faktör: Başarılı bir iş performansı için gerekli karakter yapısı. Parsons modelinde 3 aşama vardır:…

rehberlik-turleri

A)Hizmet Alanlarına Göre 1)Eğitim Okullarda öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki ve sosyal yönlerden Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun biçimde yetişmeleri için yapılan rehberliktir. 2)Sağlık…