Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Tarihsel Süreçler

mesleki-rehberlik-kariyer-danismanligi

Karar verme stratejileri, bireyin kendi ilgilerine yönelik bir farkındalık oluşturmak Kariyer Danışmanlığının temel görevlerindendir. Bununla birlikte Kariyer Danışmanlığı mekanik bir uygulama değildir.

Kariyer Danışmanlığı bireyin iş dünyasındaki rollerine odaklanır.

1900’lerde Mesleki Rehberlik – Frank Parsons

1905 => Kendi kurduğu kolejde mesleki eğitim ve rehberlik hizmetleri vermeye başlamıştır.

1906 => Baston Ekonomi Kulübü ve gençlere mesleki yönlendirmelerde bulunmuştur.

1909 => Ölümünden 1 yıl sonra Meslek Seçimi isimli kitabı yayınlanmıştır.

**Parsons’un kuramının ismi “Özellik-Etmen Kuramıdır.**

1913 => Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği (NVGA) kurularak yayın ve çalışmalara hız verilmiştir.

1940 – Carl Rogers

‘Danışandan hız alan yaklaşım’ kuramının temellerini atmıştır.

Rogers ile birlikte, Rehberlik alanına “psikolojik danışma” süreci eklenmiştir.

1951 – Ginzberg

Ginzberg ve arkadaşları Meslek seçimine bir eşleşme süreci olmaktan çok bir gelişim süreci olarak yaklaşmıştır.

1956 – Roe

“Meslekler psikolojisi” kitabı ile meslek seçimine psikanalitik açıdan yaklaşmıştır.

1957 – Donald Super

Kariyer Psikolojisi isimli kitabını yayınlamıştır.

Meslek seçimi ona göre, yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele alınmalıdır.

1966 – John Holland

Meslek Seçiminin Psikolojisi isimli kitabını yayınlamıştır.

**Bu dönem, testlerin ve ölçüm araçlarının sorgulandığı bir dönemdi.**

1970’ler – Norman Gysbers

Gelişimsel model ön plana çıkmıştır.

“Mesleki rehberlik” kavramı yerine “Kariyer rehberliği” kullanılmaya ve okullarda uygulanmaya başlamıştır.

1980’ler

“Kariyer gelişimi” kavramı önem kazanmıştır.

Süreç anaokullarından lise son sınıfa kadar yaygınlaştı.

ABD’de özellikle dezavantajlı gruplar üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Melting Pot” anlayışı hakim olmaya başlamıştır.

1986 – Albert Bandura

Kültüre dayalı kariyer danışmanlığını destekleyen Albert Bandura “Sosyal Öğrenme” kuramına dayalı mesleki gelişim kuramları oluşturmuştur. Bununla birlikte sosyal ve bilişsel kuramlar, kariyer danışmanlığında yeni model ve uygulamaların gelişmesine yol açmıştır.

1990’lar – Bilişsel Kuramlar

Kariyer danışmanlığı alanında yeni model ve uygulamaların gelişmesi sağlandı.

Ortaya çıkan ekonomik kriz, kariyer danışmanlığında bazı değişmelere neden olmuştur.

2000’ler – Postmodern Kuramlar

“Yapılandırmacılık” anlayışı sürece hakim olmuştur.

Türkiye’de 1950’li yıllarda Marshall Planı kapsamında başlamıştır.

1) Başlangıç

Öncü Adımlar (1953-1975)

2) Arayış

Kararsız Adımlar (1976-1994)

3) Gelişme

Sistematik Adımlar (1995-2010)

Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler

1) Psikolojik Faktörler

Yetenek, Çoklu Zeka, İlgi, Kişilik Özellikleri, Meslek Değerleri, Benlik Algısı.

5 Faktör Modeli

1-Nevrotizm/Nörotisizm

2-Dışa dönüklük

3-Yaşantılara açık olma

4-Uyumluluk

5-Sorumluluk

**Meslek değerleri konusunda ilk çalışmayı “Super” yapmıştır. Türkiye’de ise Kuzgun yapmıştır. ( Yeteneğini kullanma, yaratıcılık, yarışma, iş birliği, değişiklik, düzenli yaşam, liderlik, kazanç, ün sahibi olma, statü, para vb.)**

2) Sosyolojik Faktörler

Aile, Sosyalizasyon, Kültür, Sosyoekonomik Düzey, Toplumsal ve Ahlaki Kurallar, Toplumun Gelenekleri-İnançları-Dogmaları.

3) Cinsiyet

4)Ekonomik ve Politik Faktörler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir