İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER

olcme-degerlendirme-istatistiksel-islemler

Test İstatistikleri

I)Merkezi Eğilim Ölçüleri

1)Mod (Tepe değer)

Bir puan dağılımında ya da veri grubunda en çok tekrar eden yani frekansı en yüksek olan değere denir.

Not 1 : Bir not hesaplanırken tüm puanları hesaba katılmadığı için yapılan yorumlar yüzeysel olur.

Not 2 : Mod merkezi yığılma ölçüsü olarak kaba bir istatistik olup ancak en büyük frekansın hangi puanda olduğunu gösterir.

Not 3 : Modla sadece sınıflama ölçeği ile hesaplamalara yapılabilir.

2)Medyan (Ortanca)

Ortanca büyüklük sırasına göre dizilmiş puanlarda dizinin tam ortasına düşen puandır. Ortanca bir puan dağılımını ortadan ikiye bölerek grubun alt yarısını üst yarısından ayırır.

Not 1 : Ortanca bir puan dağılımındaki uç değerlerden etkilenmez.

Not 2 : Ortanca bir puan dağılımındaki ölçme sonucu sayısından yani n’den etkilenir.

Not 3 : Uç değerlerin ve bunların sayısal büyüklüklerinin etkili olduğu dağılımlarda tercih edilen bir merkezi eğilim ölçüsüdür.

Not 4 : Ortanca en az sıralama ölçeğinden bir diğer ifadeyle sıralama düzeyinde elde edilmiş ölçme sonuçları üzerinden hesaplanabilir.

3)Aritmetik Ortalama

Bir dizi ölçümün ya da gözlem sonucunun aritmetik ortalaması; dizideki ölçümlerin toplanıp sonucun ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bütün puanlar işleme katıldığı için mod ve medyana göre aritmetik ortalama daha sağlıklı bilgiler verir.

Aritmetik ortalama dizideki ölçümlerin ağırlık merkezini gösterir.

4)Ağırlıklı Ortalama

Bazı hallerde ölçümlerin, yani puanların ortalamaya katkılarının farklı olmaları istenebilir. Farklı ağırlıklar verilerek hesaplanan ortalamaya denir.

Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için, her ölçümden elde edilen puan ile o puana ait ağırlık çarpılır. Bu çarpımlardan elde edilen toplam, ağırlıklar toplamına bölünür.

II)Merkezi Dağılım Ölçüleri

1)Ranj (Dizi genişliği)

En yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır.

2)Standart Sapma

Bireylerin (puanların) aritmetik ortalamadan uzaklığını gösterir. Bir testteki standart sapma büyüdükçe o testin ayırt ediciliği yani güvenirliği artar.

Not 1 : Standart sapma hesaplanırken ölçümlerin tümü hesaba katıldığından en çok kullanılan dağılma ölçüsüdür.

Not 2 : En heterojen, en homojen test; puanlar arası farklılaşma, benzerlik; öğrenme düzeyindeki farklılaşma denirse standart sapmaya bakılır.

3)Çeyrek Sapma

Çeyrek sapma grubun iki ucunda bulunan %25’erlik kısımları dikkate almayan bir işlemle hesaplanır.

Not : Özellikle bir ucunda aşırı ölçümlerin bulunduğu durumlarda çeyrek sapmayı değişim ölçüsü olarak kullanmak uygun olur.

Madde İstatistikleri

Madde Güçlük İndeksi (pj)

Madde güçlük indeksi soruyu doğru cevaplayan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranıdır.

0-zor —–> 1-kolay şeklindedir.

Madde güçlük indekslerinin toplamı testin aritmetik ortalamasına eşittir.

Madde Ayırt Edicilik İndeksi (rjx)

Bir maddenin bilenle bilmeyeni ayırt etme derecesidir.

-1 ile 0.19 —–> madde testten atılmalı

0.20 ile 0.29 —–> düzeltilerek teste alınmalı

0.30 ile 0.39 —–> teste alınabilir

0.40 ile +1 —–> ideal madde

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir