EMPATİ VE EMPATİK TEPKİ DÜZEYLERİ

empatik tepkiler

Empati

Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Zeka bilişsel gelişim için ne kadar gerekliyse, empati de kişilerarası iletişim için o derece önemlidir.

Rogers (1957), empatik anlayışı şöyle anlatır:

Danışanın özel dünyasını sanki kendi dünyasındaymış gibi, fakat eğer öyleyse niteliğini kaybetmeden hissetmek…

Yeniden Terapötik İletişim – Nilüfer Voltan Acar

Danışanın duygu ve söylediklerini iletirken aynısını tekrar etmek, empati kurmak değildir!

Empatik Tepki Düzeyleri

Bazı kaynaklarda 4, 5 veya 7 empatik düzey tanımlanmıştır. Ama olumlu bir empatik tepki için en az üçüncü düzeyde tepki vermek gerekmektedir.

1. Düzey

Psikolojik Danışmanın, danışanın duygu ve söylediklerini saptırıp yanlış yansıtmasıdır.

Danışan: Patronumu memnun etmek için, işimde elimden geleni yapıyorum.
Danışman: Ona neden hatasız insan olamayacağını söylemiyorsun?

NOT: Neden sorusu kişiyi savunmaya iter. Bu yüzden neden, niçin soruları sorulmamalıdır.

2. Düzey

Psikolojik danışmanın duygu ve içerik açısından eksiltmeler yapmasıdır.

Danışan: Patronumu memnun etmek için, işimde elimden geleni yapıyorum.
Danışman: Onunla çalışmak oldukça güç.

3. Düzey

Psikolojik danışmanın hem duyguyu hem de içeriği aynen yansıtmasıdır.

Danışan: Patronumu memnun etmek için, işimde elimden geleni yapıyorum.
Danışman: Patronunu memnun etmek istiyorsun ama cesaretin kırılıyor.

4. Düzey

Psikolojik danışmanın içeriğe ya da duyguya eklemeler yapmasıdır. Kişiselleştirme kullanılabilir.

Danışan: Patronumu memnun etmek için, işimde elimden geleni yapıyorum.
Danışman: Çok bunaldın, onu nasıl memnun edeceğini bilmiyorsun.

5. Düzey

Danışmanın hem duyguya hem de içeriğe eklemeler yapmasıdır.

Danışan: Patronumu memnun etmek için, işimde elimden geleni yapıyorum.
Danışman: Patronunu mutlu etmek için işinde epey bnalıyorsun ve umutsuzsun, işini kaybetmekten korkuyorsun…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir