ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Özel Eğitimin Amaçları

Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin

Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini

Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini

Uygun eğitim programları ile özel yöntem personel ve araç gereç kullanarak ilgileri ihtiyaçları yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlamalarını amaçlar.

Özel Eğitim İlkeleri

Özel eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi başarıya ulaşabilmesi bazı ilkelerin bilinmesi ve dikkate alınmasına bağlıdır.

Özel eğitim gerektiren tüm bireylerin ilgi istek yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime erken başlamak gerekir

Özel Eğitim Hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyler sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak amaç muhteva ve öğretim süreçlerinden uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitimlerine öncelik verilir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonları sağlanarak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

Ailelerin özel eğitiminin her boyutuna aktif olarak katılımlarının sağlanması esastır.

Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

Özel Eğitim Hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Özel Eğitimin Konu Alanları

1)Zeka

Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu IQ kriterlerini üstünde ve altında kalan bireyler yani üstün yetenekliler ve zeka geriliği bulunan öğrenciler özel eğitime yönlendirilir

2)Gelişimsel ve Nörolojik Bozukluklar

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Otizm

Down Sendromu

Bedensel Engelliler

İşitsel engelliler

Görsel engelliler

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayanlar

Dil ve konuşma bozuklukları

3)Duygusal bozukluklar

Kekemelik

Saplantı ve zorlantı bozuklukları

Okul fobisi

İnatçılık

Kardeş kıskançlığı

Saldırganlık

Öfke patlaması

4)Alışkanlık bozuklukları

Çalma

Yalan söyleme

Küfür etme

Tırnak yeme

Dışkı kaçırma

Altını ıslatma

5)İstismar ve ihmal

Fiziksel

Duygusal

Cinsel 

Tanılama – Değerlendirme

Tanılama : Bireyin özrüne ad koyma, derecesini ve bireyin bundan etkilenme durumunu belirlemektir. Bunları ortaya çıkarmak için bir süreç içinde yapılacak etkinlikleri içerir.

Değerlendirme : Özel eğitim açısından daha kapsamlı bir süreçtir. Özel eğitim çocuğu için bir karar verme amacı ile ilgili bilgilerin toplanması bir araya getirilmesi mevcut durumun ortaya çıkarılması bireyin uygun bir programa yerleştirilmesi uygun öğretim amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçların değerlendirilmesine ilişkin var olan süreçlerin tümüdür. Dolayısıyla gerek sınıflama gerekse tanılama özel eğitimde değerlendirmenin işlevleri arasında yer alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir