ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA

Kaynaştırma: özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında eğitilmesidir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

En az sınırlandırıcı eğitim ortamları

Günlük yaşama bağlı olabileceği eğitim ortamıdır

En çok amacın gerçekleşeceği eğitim ortamıdır

Öğrencinin yetersizliğine yönelik fiziksel düzenlemelerin var olduğu eğitim ortamıdır

Akranlarıyla en çok bir arada olabileceği eğitim ortamıdır

Eğitsel gereksinimlerin en iyi karşılandığı eğitim ortamıdır

Ailenin eğitim sürecine en etkin katılabileceği eğitim ortamıdır

En çok sınırlandırıcı eğitim ortamları

En az amacın gerçekleştirildiği eğitim ortamıdır

Öğrencinin yetersizliğine yönelik fiziksel düzenlemelerin olmadığı eğitim ortamıdır

En az davranışın değişebileceği eğitim ortamıdır

Eğitsel gereksinimlerinin en az karşılandığı eğitim ortamıdır

Sosyal becerilerin en az kazanıldığı eğitim ortamıdır

Kaynaştırma öğrencisinin eğitim programında hiçbir değişiklik ve düzenleme yapılmadan bu programının uygulanması

Türkiye’de uygulanan kaynaştırma eğitiminin adı altında birlikte eğitim uygulanmaktadır. Bu da en çok sınırlandırıcı eğitim ortamıdır 

Kaynaştırma Eğitiminin Amaçları

1-Normal eğitimden yararlanamayan özür ve özelliklerine uygun bir okula ya da ya sınıfa yerleştirilmiş özel eğitime muhtaç çocukların eğitim imkanına kavuşturularak topluma kazandırılmaları

2-Özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla sosyal bütünleşmelerini sağlanması

3-Engelli çocukların kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmelerini sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynaştırma Eğitimine Alınacak Öğrenciler

Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar : gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi sosyal duygusal ve davranış problemleri ile okuma yazma ve becerilerinin kazanılmasında gecikme bulunanlar

İşitme yetersizliği olanlar : az işiten ya da işitme gücünü tamamen yitirmiş olan ve dili kullanma ve iletişimde yetersizliği bulunanlar

Ortopedik yetersizliği olanlar : bir organını ya da fonksiyonunu kaybetmiş iskelet eklem sinir sistemi ve kaslarında bir engel bulunan ancak sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklardır

Görme yetersizliği olanlar : az gören ya da görme gücünü tümüyle yitirmiş bulunanlar

Dil ve konuşma güçlüğü olanlar : sözel iletişiminde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle dili kullanma konuşmayı öğrenme ve iletişiminde güçlükler bulunanlar

Yukarıda belirtilen yetersizlikleri bulunan öğrencilerin kaynaştırma eğitimine alınmaları İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi “Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi” tarafından yapılan incelemeden sonra Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından düzenlenecek rapor ile yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir