EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

egitimde-kullanilan-olcme-araclari

Kullanılış Amacına Göre Sınavlar

Yeterlik

Özel yetenekli çocukların seçilmesi için yapılan sınavlardır.

Seçme

Herkes yeterlidir. Arz-talep vardır. Daha bilgili olanı seçme vardır. KPSS, Üniversite sınavları vb. Nitelik-kalite aranmaz.

Sınıflama

Öğrenci belli niteliklere göre kategorilere ayrılır.

Yarışma

Öğrencileri bilgi bakımından sınıflama söz konusudur. Soruların gittikçe zorlaşması gerekir.

Süre Bakımından Sınavlar

Kısa Süreli

Ara sınavlardır. Not verme kaygısı yoktur. Amaç öğrencilerin hatalarını tespit edip telafi etmesini sağlamaktır. Biçimlendirmeye girer. Quiz, Konu tarama, vize vb.

Uzun Dönemli

Final sınavları, KPSS vb. Amaç geçti-kaldı gibi kararlara varmaktır. Değer biçmeye girer. Kapsam geçerliği, güvenirlik ve geçerlik daha yüksektir.

Biçim Bakımından Sınavlar

Açık Kitap

Sentez yeteneğini ölçmek için kullanılır. Tüm kaynaklar sınavda olabilir. Soruların cevabı doğrudan hiçbir yerde bulunmamalıdır. Sınıfta yapılan öğretimin sonucunu ölçmez. Öğrencinin birikimini ölçer. Sonucunda geçtin-kaldın dememek gerekir. Güvenirlik ve geçerlik düşüktür.

Kaynak kitap kullanma vardır. Yabancı dil sınavında sözlük kullanma vb.

Dışarıdan Cevaplanan

Öğrenci araştırma, kaynak tarama yapmalıdır. Amaç bu beceriyi ölçmektir. Mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Ev ödeviyle karıştırılmamalıdır. Ev ödevi sınav değildir. Öğretmen işlenen konunun tekrar edilmesini sağlar.

Seçimlik Sorulardan Oluşan

Çok soru sorulmalıdır. 20 soru verilir, 5 tanesi cevaplanır. Şans verme söz konusudur. Kapsam geçerliği düşüktür. Kıyaslama yapılamaz. Zorunlu tutulan sorular olursa kapsam geçerliği dağıtılmamış olur. Gruplama yapılabilir. Zamanın yetmeyeceği durumlarda kullanılır.

Sorusuz

Öğrenciler en iyi neyi öğrenmişler, bu test edilir. Herkes bir soru ve cevabını hazırlar. Öğretmen içinden seçer, öğrencilere dağıtır. Not vermeye dönük değildir.

Ad Çekme

Sözlü mülakatlarda yapılır. Sorular yazılır, zarfa konur. Birey istediğini seçer ve cevaplar, Kullanışlığı düşüktür. Kıyaslama yapılamaz.

Tür Bakımından

Sözlü Sınavlar

Her öğrenciye bir ya da birkaç sorunun sözel olarak sorulduğu, öğrenciden sorulan sorulara sözel olarak açıklamalar istendiği sınav türüdür.

Sözel ifade becerilerinin ölçülmesinde etkilidir.

Geçerliği, güvenirliği ve objektifliği düşüktür. Kalabalık gruplarda uygulanması zordur.

Yazılı Sınavlar

Öğrenciden sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve yazılı olarak ifade etmesi istenir.

Hazırlaması kolaydır, üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinde kullanılır.

Puanlaması zaman alır ve öğretmenin öznel yargıları puanlamaya karışabilir. Kapsam geçerliği düşüktür. Geçerliği, güvenirliği ve objektifliği düşüktür.

Kısa Cevaplı Testler

Öğrencilerin bir sayı, bir kelime veya bir cümle ile cevaplayabilecekleri sorular vardır.

Boşluk doldurma türü kısa cevaplı testler, şans başarısı en düşük olan soru türüdür.

Öğrencileri ezbere yönlendirme riski taşır.

Eşleştirmeli Testler

Soru sayısı 15’i geçmemelidir. Seçenek sayısı soru sayısından en az üç fazla olmalıdır.

Puanlaması kolay ve objektiftir.

Tek başına bir sınav olarak kullanılamaz.

Doğru-Yanlış Testleri

Verilen cümlenin, mevcut bilgilere bağlı olarak doğru veya yanlış olduğunu belirleyen sorulardır.

Bilgi düzeyindeki davranışları en iyi ölçen test türüdür.

Şans başarısı en yüksek test türüdür.

Çoktan Seçmeli Testler

Bir sorunun cevabını, verilen seçenekler arasından bulmayı gerektiren sorulardır.

Geçerliği, güvenirliği ve objektifliği en yüksek olan sınav türüdür.

Kalabalık gruplarda ve seçme amaçlı sınavlarda kullanışlıdır.

Şans başarısı yüksektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir