1)Test-Tekrar Test Yöntemi

Aynı gruba aynı ölçme aracı farklı iki zamanda uygulanır. İkisinin arasındaki sonuçlara bakılır, benzerliği yakınsa güvenirliği fazladır.

NOT: İki uygulama arasında geçen sürede öğrencilerin bilgilerinde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı bu yöntem çok tercih edilmez.

Bu yöntem daha çok çabuk değişmeyen, psikolojik özellikleri ölçen testlerin güvenirlikleri bulunurken kullanılır.

2)Eşdeğer (Paralel) Test Yöntemi

Aynı gruba aynı özellikleri ölçen farklı bir test uygulanır.

Dezavantajı; özellikle sosyal alanda eğitimde psikolojide eşdeğer soru yazmak çok zordur.

NOT: İki testin paralel olabilmesi için iki testin aynı değişkeni ölçmesi testten alınan puanların aritmetik ortalamalarının standart sapmalarının madde sayılarının madde tiplerinin madde güçlüklerinin eşit olması gerekir.

Bunu sağlamak pozitif bilimlerde kolay ama sosyal alanda zordur.

3)Eşdeğer İki Yarı Yöntemi

Tek sınavda birleştiriyoruz, ama okurken sanki iki sınav yapmış gibi okuyoruz. Arasındaki korelasyonu hesaplıyoruz.

Avantaj: 2 sınav yerine tek sınav yapıyoruz.

Dezavantaj: Paralel soru yazmak zordur.

4)İç Tutarlılık Yöntemi

Testi oluşturan maddelerin birbirine uyumuna bakılarak güvenirliğin kestirilmesidir.

NOT: İç tutarlılık yönteminde güvenirlik yüksek gelmişse;

1)Tesadüfi hatalardan arınıktır.

2)Ölçülen değişken tek boyutludur.

3)Grup heterojendir.

4)Testi oluşturan maddeler homojendir.

5)Yapı geçerliği yüksektir.

NOT: KR-20 > KR-21. Aralarında çok büyük fark yoktur.

KR-20: Homojendir, soruların güçlükleri farklıdır.

KR-21: Heterojendir, soruların güçlükleri aynıdır.

*Yarım veya çeyrek yoktur.

*Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleşme, evet-hayır vb.

*KR-20 güvenirliği daha fazla, daha yüksek değer üretir.

Cronbach Alpha: Dereceleme ölçeklerinde kullanılır. Sık sık, nadiren, katılıyorum vb.

Yorum Yaz