PSİKOLOJİK DANIŞMADA ETİK İLKELER

etik psikolojik danışma

Etik İlkeler

Yetkinlik

Psikolojik danışmanın sunacağı hizmetleri en iyi şekilde sunabilmesi amacıyla yetkilerinin sınırlarını bilmesi, aldığı eğitim ve formasyonlara uygun düzey ve şekilde çalışmalarını yürütmesini, alandaki yeni gelişmeleri takip etmesini ve bu doğrultuda kendi kişisel ve mesleki donanımlarını geliştirmesini, bilimsel gelişmeleri temel alarak donanımlarını geliştirmesini ifade eder.

Dürüstlük

Psikolojik danışmanın kişiler arası ilişkilerinde, bilimsel çalışmalarında ve tüm mesleki etkinliklerinde dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekliği ilke edinerek kendilerini tanıtırken, eğitimlerinden, araştırmalarından ve mesleki niteliklerinden bahsederken bu ilkelere uygun davranmalarını ifade eder.

Duyarlılık Ve Hoşgörü

Psikolojik danışmanın tüm mesleki etkinliklerini profesyonel ilişkiler için sunması, danışanlarının bireysel hak ve özgürlüklerine duyarlı ve saygılı olması ve danışanlarına hizmet verirken tarafsız kalmasını ifade eder.

Bireysel Ve Kültürel Farklara Duyarlılık

Psikolojik danışmanın, toplumun farklı kesimlerinden farklı ihtiyaçlarla gelen danışanlarının bireysel ve kültürel olarak farklılıklarına saygılı ve duyarlı olması ve hizmetlerini bu farklılıklara göre esnetebilmelerini ifade eder.

Toplumsal Sorumluluk

Psikolojik danışmanın topluma yönelik olarak bilimsel ve mesleki sorumlulukların bilincinde olması, verdiği hizmetlerde toplum yararını gözetmesi ve toplumun yararına bilgileri kamuoyuna duyurmasını ifade eder.

Mesleki Ve Bilimsel Sorumluluk

Psikolojik danışmanın etik standartlarına bağlı olmasını, görev ve sorumlulukların bilincinde olarak onlara uygun davranmasını, gerektiği takdirde başka kurum ya da meslektaşları ile iş birliği yapmasını, yaptığı açıklama ve davranışlar meslek adına ya da meslek örgütü adına değil şahsi adına yapılması gerektiğinin farkında olmasını ve meslektaşlarının da etik standartlara uygun olarak davranıp davranmadıkları ile de ilgilenmelerini ifade eder.

Etik İlkelerin Kaynakları

Etik ilkelerin 6 kaynağı vardır:

  • Kişisel Etik
  • Terapötik modeller içinde örtük değerler ve etik
  • Kurum politikası
  • Meslek kuralları
  • Meslek çerçeveleri ve yönergeleri
  • Ahlak Felsefesi
  • Yasa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir