PROGRAM GELİŞTİRME TASARIMLARI

program-gelistirme-yaklasimlari

Konu Merkezli (derslere göre)

Konu Tasarımı

Konular uzmanlık gerektirecek kadar ayrıntılı ele alınır.

Öğretilmek istenen konulara göre program tasarlanır.

En çok bilinen ve en eski programdır.

Her bir konu diğeri için ön koşuldur.

Öğretme sürecinde daha çok sunuş yolu tercih edilir.

Önemli olan bilginin elde edilmesidir.

Disiplin Tasarımı

Temelde sınıflandırılmış bilgi vardır.

Program derslere göre tasarlanır.

Öğrencilerin bilgiyi yeni ve benzer durumda kullanması istenir.

Öğrenilecek konunun yapısı kullanılacak yöntemi de belirler.

Geniş Alan Tasarımı

Ortak konuları içeren derslerin bir disiplin altında toplanmasıdır.

Bilginin bütünlük içinde sunulması ve aralarındaki ilişkinin anlaşılması amaçlanır.

Ayrıntılı bilgi yerine evrensel doğrular içerikte yer almalıdır.

Korelasyonel Tasarım

Daha çok ilköğretim düzeyinde kullanılır.

Öğrencilerin bütünü algılama özelliğini göz önüne alır.

Genellikle merkeze bir ders alınır içeriğe göre diğer derslerin içeriklerinin paralel olarak düzenlenmesidir.

Bir konunun birden fazla disiplinle ilişkilendirilmesidir.

Süreç Tasarımı

Tüm konular için ortak öğrenme yöntemleri belirlenir.

Amaç öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.

Öğrencilerin problem çözme karar verme düşünme becerilerini geliştirmeyi önemser.

Öğrenci Merkezli (etkinliklere göre)

Çocuk Merkezli

Öğrenci özellikleri ilgi ve ihtiyaçlarına dayalıdır.

İlgi ve ihtiyaçlar önceden belirlenir.

Yaşantı Merkezli

Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları öğrenme sürecinde ortaya çıkar. (Öğretmen belirler.)

Program süreç içerisinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre esnetilecek güncellenecek nitelikte olmalıdır.

Öğrenci özelliklerine göre çeşitli etkinlikler hazırlanmalıdır.

Romantik Tasarım

Programın öğrencinin doğasına çevresel şartlara uygun olması söz konusudur.

Program hazırlama sürecinde merkeze okul değil çocuk alınır.

Öğrencinin kendi doğasına göre sosyalleşmesi önemlidir.

Hümanistik Tasarım

Programda karar verme hakkı öğrencinindir.

Davranışçılığı temele alanlara tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Sorun Merkezli

Yaşam Şartları

Programın gelişen yaşam şartlarına uygun olması söz konusudur.

Öğrenciler sorun çözme becerisini kullanmaya ve sosyal gerçeklere ilişkin genelleme yapmaya özendirilir.

Çekirdek Tasarım

Program merkeze alınan sorunların ve konuların çevresinde şekillenir.

İşbirlikli öğrenme temele alınır.

Toplum laboratuvar olarak görülür.

Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık

Programın içeriği toplumsal sorunlardan oluşur.

Program toplumsal değişmeyi sağlamalıdır.

Toplumsal değişme en iyi şekilde okul aracılığıyla gerçekleşir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir