KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK PROGRAMI (KGRP) NEDİR?

kapsamlı gelişimsel rehberlik programı

Kapsamlı PDR programları modeli kuramsal temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır. Bu yaklaşımda; bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin,öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği savunulur.

Son yıllarda PDR hizmetleri “önleyici ve gelişimsel” olarak ele alınmaktadır. Program hazırlanırken kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik alanları temel alınmıştır. Sınıflamalar yeterlik alanına göre yapılmıştır.

Programda 7 yeterlik alanı tanımlanmıştır:

 1. Okula Ve Çevreye Uyum
 2. Kendini Kabul
 3. Kişilerarası ilişkiler
 4. Eğitsel Başarı
 5. Eğitsel Ve Mesleki Gelişim
 6. Güvenli ve Sağlıklı Hayat
 7. Aile ve Toplum

Kapsamlı Rehberlik Programının Özellikleri

 • KGRP, psikolojik danışmanlar tarafından hazırlanmakta olup okulda rehberlik hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluğu bulunan ilgililerin de bu sürece destek olması gerekir. (KGRP İŞBİRLİĞİ İÇİNDE UYGULANMALIDIR!)
 • Etkinlik ağırlıklı programlar olup her bir sınıf seviyesinde belirli sayıda etkinliği içermektedir. (ETKİNLİK TEMELLİDİR)
 • Sınıf içi etkinlikler, sınıf rehebr öğrenmeni tarafından uygulanır. (TEMEL UYGULAYICI SINIF REHBER ÖĞRETMENİDİR)
 • Alanında uzmanlık gerektiren etkinlikler psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır.
 • Etkinlikler öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.
 • Etkinlikler MEB tarafından hazırlanır ve kazanımları değiştirilemez.
 • Etkinliklerde öğrenci gönüllülüğü esas alınır.

KGRP Programının Ögeleri

Rehberlik Müfredatı

 • KGRP’nin merkezinde yer alır.
 • Okuldaki bütün öğrencilere birebir ulaşarak, çeşitli yeterlikler kazandırılması oldukça güçtür. Bu nedenle merkezinde yapılandırılmış grup çalışması vardır.

Bireysel Planlama

 • Öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve kariyer gelişim planlarına yardımcı olmak için yapılır.
 • Bireyi tanıma, yöneltme-yerleştirme, izleme, bireysel görüşme, test ve envanterlerin uygulanması ve dönüt verilmesi etkinliklerini kapsamaktadır.

Müdahale Servisleri

 • Yardım gereken, acil durum ve ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve krize müdahale etkinliklerini içerir.
 • Psikolojik danışma
 • Krize müdahale
 • Psiko-sosyal müdahale
 • Şiddeti önleme ve azaltma
 • Sevk
 • Risk altındaki çocuklara dönük hizmetler

Sistem Desteği

 • Diğer 3 program parçasını destekler;
 • Araştırma-Geliştirme Etkinlikleri (AR-GE)
 • Profesyonel Gelişim (psikolojik danışmanın bilgi ve becerilerini geliştirmesi)
 • Okul – Toplum İlişkisi
 • Ekip Çalışma Grupları
 • Program Yönetimi
 • Eşit Yürütülen Sorumluluklar
 • Veli, Öğretmen ve Öğrencilere Müşavirlik

Konu ile ilgili kapsamlı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2 yanıt

 1. müşavirlik velilere yapılırsa müdahale hizmeti diğerleri sistem desteği

  1. Katkınız için teşekkür ederiz. 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir