GEÇERLİLİK

gecerlilik-nedir

Geçerlilik, aracın amacıyla ilgilidir. Geçerlilik bir ölçme aracının kullanılış maksadına hizmet etme derecesini belirtir.

Geçerlilik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru olarak ölçebilme derecesidir.

Test geçerliliği kavramı ile bir testin ölçmek istediği değişkeni ölçüp ölçemediğinin ölçüsü onu başka değişkenlerle karıştırıp karıştırmadığı, karıştırıyorsa ne oranda karıştırdığı sorularına verilecek cevapları ifade eder.

Geçerlilik Türleri

1)Kapsam Geçerliliği

Kapsam geçerliliği sınav sorularının ölçmek istediği konu alanını kapsayıp kapsamadığı, temsil edip etmediği kapsam geçerliliği kavramı ile ilgilidir. Kapsam geçerliliği uzman görüşü ile test edilir. Belirtke tablosundan yararlanılarak yapılmaya çalışılır.

Belirtke tablosu : Hedef davranışlarla program içeriğinin yani konuların 2 boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine denir.

En temel işlevi dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetler.

Hangi ünite ya da konuda, hangi düzeyde hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya koyar.

Ölçme araçlarının kapsam geçerliliği ancak ve ancak belirtke tablosu hazırlanarak sağlanır.

2. maddede söylediğimiz gibi hedef ve içerik belirtke tablosunda bulunmaktadır.

3. maddeye göre de ölçme aracının kapsam geçerliliğini belirlemektir.

2)Yordama Geçerliliği

Yordama; istatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar hakkında geleceğe yönelik tahminde bulunma işlemidir. Genellikle bir testten alınan puanları dayanılarak bireylerin belli bir programdaki ya da işteki başarılarını önceden kestirme işlemidir.

Diyelim ki PDR bölümüne gelen bazı kişiler devam ettirmeyi bırakıp gitselerdi yordama geçerliği düşük olacaktı.

3)Uyum Geçerliliği

Bir ölçüm ya da puan ile o an halihazırda mevcut olan ve o değişken ile ilgili bir başka puan arasındaki ilişkinin bulunması uyum geçerliliğini gösterir. Ölçüt başa gelirse uyum geçerliliği olur.

Not : Aynı kapsamı ölçtüğü bilinen diğer bir testle korelasyonu hesaplamak da uyum geçerliliğine örnektir.

4)Görünüş Geçerliliği

Bir testin gerçekten ne ölçtüğü ile değil, onu ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Bir testin görünüş geçerliliği bu testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görülmesi ile ilgilidir. Görünüş geçerliliği olan bir test kapağında ne yazıldıysa onu ölçüyor görülür.

İç tutarlılık yönteminde kapakta ne yazdığının önemi yoktur, maddeler arasına bakılır.

Görünüş geçerliliğinde kapak ve içindekilerin uyumuna bakılır. Gözüktüğü şeyi ölçüyorsa güvenirlik, geçerlik yüksektir.

Özellikle kişilik testi ölçen testlerin görünüş geçerliliği düşük tutulur.

Piyasa işi yapılıyorsa, çocukların motivasyonunu yüksek tutmak isteniyorsa görünüş geçerliliğini yüksek tutmak gerekir.

5)Yapı Geçerliliği

Birbiriyle ilişkili olan ögelerin oluşturduğu örüntü olarak tanımlanan yapı, geçerlilik açısından da testte ölçülmek istenen değişkeni oluşturan maddelerin birbiri ile ilişkili olması ve aynı yapıyı oluşturması ile ilgilidir.

Bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir