Öğrenmeyi öğrenme yardımları sunma.

Oryantasyon yapma ve motivasyonu artırıcı çalışamalar.

Etkili ders çalışma yöntemlerini tanıtma.

Öğrenme stratejilerini geliştirme.

Okul ve sınıf kurallarını öğretme.

Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösterenleri belirleme.

Kaynaştırma eğitimindeki öğrencilerin gelişimini izleme.

Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere yöneltme.

Zamanı iyi kullanma çalışmaları.

Öğrenme güçlüğü çeken ve üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi.

Okul ve çevreye uyum, eğitsel kulüpler, alan dersleri seçimi.

Okul başarısı, çalışma güdüsü.

Etkin dinleme, etkili okuma.

Sınav kaygısıyla baş etmeye yardım.

Ders Çalışma Becerisini Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

Dinlemeye hazır olmak, ön hazırlık yapmak, konuyu gözden geçirmek.

Derse zamanında gelmek.

Dinlerken aktif olmak, önceki bilgilerle bağlantı kurmak.

Dersin ana fikrini bulmak. (ilginin dağılmasını engeller.)

Not almak: Yoğunlaşma ve hatırlamayı sağlar. Kaydetme işlemi olarak önemlidir.

Not Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Önemli noktalar not alınmalıdır.

Kısaltmalar kullanılmalıdır.

Kendi cümlelerimizle yazmalıyız.

Düzenli bir şekilde not tutmalıyız.

Not almak için uygun bir yer seçilmelidir.

Tutulan notlar gözden geçirilmeli.

Anlaşılmayan yerler sorulmalı.

Dersi dinleme-not alma arasında bir denge sağlanmalıdır.

Etkili Okuma Yöntemi

1)İzle (Göz at) : Ne anlatıldığını anlamak için başlıklara, alt başlıklara hızla bakılır.

2)Sor : Yapılan taramayla ilgili birtakım sorular hazırlanır. Zihinde tutmak kolaylaşır.

3)Okuma : İlk başlıktan başlanır. Anlamı bilinmeyen sözcüklere sözlükten bakılır, soruların cevapları aranır.

4)Anlat : Okuma kısmı içimizden tekrar edilir.

5)Test Etme : Konuyla ilgili sorular oluşturulur ve yanıtlanır.

Sınav Kaygısıyla Baş Etme Nedenleri

Zamanı iyi kullanamama.

Sonuçları tahmin etme.

Sınava gereğinden fazla anlam yükleme.

Başarısız olma korkusu.

Gerçekçi olmayan düşünme biçimleri.

Aile ve çevrenin yüksek beklentileri.

Önlemler

Sınava planlı çalışmak.

Sınava ilişkin gerçekçi düşüncelere sahip olmak.

Doğru nefes alma, gevşeme egzersizleri yapma.

Yeterli beslenme, dinlenme.

*Üst öğrenim kurumlarıyla ilgili bilgi vermek, hem eğitsel hem mesleki rehberliğin konu alanına girer.

**Eğitsel rehberlik bir yönüyle kişisel rehberlik, bir yönüyle de mesleki rehberlik hizmetine ön ayak olur.

Yorum Yaz