Category

Rehberlik ve Özel Eğitim

Category

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin…

egitsel-rehberlik

Öğrenmeyi öğrenme yardımları sunma. Oryantasyon yapma ve motivasyonu artırıcı çalışamalar. Etkili ders çalışma yöntemlerini tanıtma. Öğrenme stratejilerini geliştirme. Okul ve sınıf kurallarını öğretme. Yeteneklerinin…

iletisim-nedir

Sen dili: Kişinin bir başkasının davranışlarına ilişkin onu suçlayıcı eleştirici emir verici tehdit edici ifadeler kullanmasıdır. Sen dili bireyde suçlanma duygusu oluşturur ve öz…

rehberlik-turleri

A)Hizmet Alanlarına Göre 1)Eğitim Okullarda öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki ve sosyal yönlerden Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun biçimde yetişmeleri için yapılan rehberliktir. 2)Sağlık…

rehberlik-modelleri

1)Parsonian Model Bu modele göre rehberlik, mesleğe yöneltme ile eş anlamlıdır. Rehberliğin yöneltici işlevinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellik-Faktör kuramının başlangıcını oluşturur. Mesleki rehberliğin 3…

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Psikoterapistlerin çoğu insanların neden psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını anlamaya çalışırken Maslow, psikolojinin kişinin mutlu ve sağlıklı boyutuna nasıl katkıda bulunabileceğini düşünmüştür. Abraham Maslow’un yaklaşımı temel…