Category

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Category
fikirler-cagrisimlar

Global Düşünme Global düşünce : “bütüncül” Kavram haritası, zihin haritası gibi bilgilerin haritalaştırılması. Benzerlikler, farklılıklar zihinde şemalaştırılır. Metabilişsel Düşünme Metabilişsel düşünme : üst biliş,…

ogretim-ilkeleri-ogretim-yontemleri

Öğretim ilkeleri, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesine, öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasına ve uygulanmasına rehberlik eden temel düşüncelerdir. Öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniği seçilirken, kullanılırken öğretim ilkeleri rehber…