Category

Öğrenme Psikolojisi

Category
operant-kosullanma

Edimsel koşullanmanın kurucusu olan Skinner, bu kuramı Thorndike’ın ‘etki yasası’ ilkesinden yola çıkarak oluşturmuştur. Öğrenme kuramlarının gelişimine katkıda bulunan en etkili psikologlardan biri olan…

pavlov-klasik-kosullanma

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Eğitim, insanlara istendik davranışları oluşturma süreci olduğundan, öğrenmenin hangi koşullarda gerçekleştiğini bilmek bu istendik davranışları oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. Bir…

gestalt-psikolojisi

Gestalt psikolojisi, 1912’de Almanya’da Wertheimer’ın yazdığı bir makaleyle başlamakla beraber, ilkeleri Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Gestalt psikolojisi adını Almanca bir sözcük olan…