Category

Gelişim Psikolojisi

Category
bağlanma-stilleri

Bağlanma, çocukla bakımını üstlenen kişi arasında geliştirilmiş olan bağdır. Erikson’un 0-1 yaş arasında temel güvene karşı güvensizlik evresinde çocukların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması ile ilgilidir.…