Category

Eğitim Bilimleri

Category

Kaynaştırma: özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında eğitilmesidir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini…

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin…

fikirler-cagrisimlar

Global Düşünme Global düşünce : “bütüncül” Kavram haritası, zihin haritası gibi bilgilerin haritalaştırılması. Benzerlikler, farklılıklar zihinde şemalaştırılır. Metabilişsel Düşünme Metabilişsel düşünme : üst biliş,…

materyal-tasarimi

Eğitim Teknolojisi Öğrenme-öğretme süreçlerinin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. Öğretim Teknolojisi Bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğidir. Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması Taksonomi,…

bağlanma-stilleri

Bağlanma, çocukla bakımını üstlenen kişi arasında geliştirilmiş olan bağdır. Erikson’un 0-1 yaş arasında temel güvene karşı güvensizlik evresinde çocukların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması ile ilgilidir.…