Çağdaş Eğitim Anlayışı Ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri

cagdas-egitim-sistemi

Çağdaş eğitim, geleneksel eğitim anlayışında da yer alan öğretim ve yönetim hizmetlerinin yetersiz kalması ve bu iki hizmet alanına öğrenci kişilik hizmetlerinin dahil edilmesiyle oluşmuştur.

Geleneksel eğitim anlayışının çağdaş insanların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması başka bir hizmet alanına ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Geleneksel eğitim anlayışı öğretmen ve program merkezli bir anlayış sunar. Fakat çağdaş eğitim, bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en uygun düzeyde gelişmesini amaçlar (Yeşilyaprak,2006).

Öğretim

Öğrenciye bilgi, beceri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme faaliyetidir.

Yönetim

Öğretim ve öğrenci kişilik hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli personel, araç, gereç vb. ihtiyaçları sağlama ve programları yürütmekle yükümlü olan örgüttür.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrencileri öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her yönüyle bir bütün olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerin tümüdür. Öğrenci kişilik hizmetleri şu başlıklar altında incelenebilir:

Sağlık Hizmetleri

 • Sağlıkla ilgili önlemler alma
 • Sağlık eğitimi verme
 • Sağlık kontrolleri ve taramalar yapma
 • Bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgilendirme
 • Tedavi hizmetleri sağlama
 • Sağlıklı beslenme ve obezite konusunda bilgilendirme
  Örnek: Rehber öğretmen öfke yönetimi yapamayan öğrencisi ile yaptığı görüşmenin sonunda öğrencisini çocuk psikiyatrisi olan bir hastaneye yönlendirerek öğrencisinin tedavi hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

Sosyal Yardım Hizmetleri

 • Burs ve kredi hizmetleri
 • Ek görev, iş bulma ve barınma hizmetleri (yurt, pansiyon vb.)
 • Beslenme hizmetleri (yemekhane, kantin vb.)
 • Ulaşım hizmetleri
  Örnek: Maddi durumu yetersiz öğrenciye okul aile birliğinden burs sağlanması

Rehberlik Hizmetleri

 • Psikolojik Danışma
 • Bireyi tanıma
 • Bilgi toplama ve sunma
 • Yöneltme ve yerleştirme
 • İzleme
 • Sevk
 • Oryantasyon
 • Plan – Program hazırlama
 • Müşavirlik (Konsültasyon)
 • Araştırma ve Değerlendirme
 • Çevre ile ilişkiler
 • Veli ile ilişkiler
Örnek: Rehber öğretmenin sınav stresi yaşayan öğrencilerle görüşme yapması

Özel Eğitim Hizmetleri

 • Üstünlük veya engele dönük destek çalışmaları
 • Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik hizmetler
Örnek: Okulda bulunan kaynaştırma öğrencisine Bireyselleştirilmiş Rehberlik Planı (BEP) uygulanması

Özel Yetiştirme Hizmetleri

 • Başarısızlığı giderici yetiştirme çalışmaları
 • Özel ilgi ve yetenekleri geliştirme çalışmaları
 • İhtiyaca dönük hazırlık kursları
Örnek: Matematik dersinde başarısız olan öğrencinin haftasonu açılan kurslarla bu eksiği kapatması

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

 • Serbest zamanları değerlendirme
 • Sosyal klüplere yönlendirme
 • İlgi ve yetenklere göre çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme (spor, sanat, kültür vb.)
Örnek: Okula yeni gelen öğrencinin satranç kulübüne yönlendirilmesi

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı

Öğrencilerin kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve onların rehberliğin temel amacı olan kendini gerçekleştirme yolunda sağlıklı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde “Rehberlik Hizmetleri”, öğrencilerin kimlik kazanma, kendini tanıma, sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, aile kurmaya ve mesleğe hazırlanma gibi zorluklarla başedebilmelerine doğrudan  yardım eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir