Bağlanma, çocukla bakımını üstlenen kişi arasında geliştirilmiş olan bağdır. Erikson’un 0-1 yaş arasında temel güvene karşı güvensizlik evresinde çocukların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması ile ilgilidir.

Yetişkin Dörtlü Bağlanma Stili (Bartholomew ve Horowitz, 1991)

Kendini AlgılamaDiğerlerini Algılama
GüvenliOlumluOlumlu
SaplantılıOlumsuzOlumlu
KayıtsızOlumluOlumsuz
KorkuluOlumsuzOlumsuz

Güvenli Bağlanma

Olumlu benlik algısına sahiptirler, kendilerini sevilmeye değer görürler, başkalarının güvenilir, destek veren ve iyi niyetli olduğuna dair olumlu beklentileri vardır. Hem başkalarıyla yakınlık kurabilirler hem de özerk kalmayı başarabilirler.

Saplantılı Bağlanma

Kendilerini değersiz hissederler. Sevilmeye değer görmezler, yakın ilişkilerinde doğrulama ya da kanıtlama eğilimi gösterirler, ilişkilerinde gerçekçi olmayan beklentilere sahiptirler.

Kayıtsız Bağlanma

Yüksek öz saygıya sahiptirler, özerkliğe aşırı derecede önem verirler. Başkalarına karşı olumsuz tutum içerisindedirler. Yakın ilişkilerden kaçınma eğilimindedirler.

Korkulu Bağlanma

Çok kaygılıdırlar. Düşük öz saygıya sahiptirler, başkalarının güvenilmez ve reddedici olduğuna ilişkin beklentileri vardır. Başkalarını güvensiz ve reddedici görürler. İlişkilerinde fazlaca sorun yaşarlar.

Çocuklarda Bağlanma

Güvenli Bağlanma

Bu stile bağlı bebekler anneleriyle güvenli bir geliştirip onların yokluklarında az huzursuzluk yaşadıkları ve bir yabancı ile odada yalnız kaldıklarında ise onunla rahat iletişim kurdukları fark edilmiştir.

Kaçınmacı Bağlanma

Bu stile sahip olan bebeklerin anneleri odadan çıktığında çok fazla tepki göstermedikleri, duygusuz göründükleri ve üstünkörü olarak oyuncaklarla oynadıkları gözlenmiştir. Anneyle temas kurmaktan kaçındıkları, çevreyle daha çok ilgilendikleri gözlenmiştir.

Kaygılı – Kararsız Bağlanma

Bu bebekler anneleri odadan çıkınca oldukça yoğun bir sıkıntı, kaygı, kızgınlık sergilemişlerdir. Anneleri odaya geldiğinde olumsuz duygu durumlarının devam ettiği ve sakinleşmekte zorlandıkları gözlenmiştir.

Yorum Yaz