AYT Nedir?

AYT nedir? ÖSYM’nin 2018 yılı itibariyle üniversiteye giriş için yeni bir sistem uygulamaya başlamasıyla merak edilen sorulardan biri de bu oldu. AYT ya da uzun şekliyle Alan Yeterlilik Testi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan TYT’den sonra gerçekleştirilen sınavdır.

TYT Nedir? Kapsamlı TYT Rehberi


AYT’de Hangi Derslerden Kaç Soru Sorulur?

Alan Yeterlilik Testi (AYT)’de Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olmak üzere 4 testten oluşmaktadır. Her testte 40 tane soru yer alır, böylece AYT’de toplamda 160 soru sorulmaktadır.

AYT Soru Dağılımı

Aşağıdaki tablodan bahsedilen testlerin içeriklerinin hangi derslerden oluştuklarını ve gelecek soru sayılarını inceleyebilirsiniz.

TESTLER SORU SAYISI
Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi     
Türk Dili ve Edebiyatı     
Tarih-1     
Coğrafya-1

24
10
6
Sosyal Bilimler-2 Testi
Tarih-2     
Coğrafya-2     
Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi     
  (veya ilave felsefe grubu soruları)

11
11
12
6
Matematik Testi 40
Fen Bilimleri Testi
Fizik
Kimya
Biyoloji

14
14
13

Alan Yeterlilik Testi (AYT)’de yer alan derslerin konu dağılımlarına ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen üniversite giriş sınavlarında hangi konudan kaç tane soru çıktığını öğrenmek için aşağıda bağlantılarını verdiğimiz yazılarımıza bakabilirsiniz.

AYT Süresi Ne Kadar?

Alan Yeterlilik Testi (TYT) 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınava giren adayların hepsine puan türleri fark etmeksizin (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık) aynı sınav kitapçığı verilecek ve eşit süre tanınacaktır. AYT’ye giren adaylar sınav süresi boyunca istedikleri kadar soru işaretleyebilirler.

AYT Puanı Nasıl Hesaplanır?

AYT puanın üniversiteye yerleştirilirken kullanılacak yerleştirme puanına katkısı %60’tır. TYT (Temel Yeterlilik Testi)’den gelecek %40’lık katkıya Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’da eklendikten sonra ortaya yerleştirme puanınız çıkacaktır.


Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

AYT’den sonra sınav puanları hesaplanırken 3 farklı puan türü (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık) ortaya çıktığı için, puan hesaplanırken bu puan türlerinin her birinin farklı koşulları ve farklı katsayıları vardır.


 AYT Puan Hesaplama Aracı

Sayısal (SAY) Puanın Hesaplanması

AYT’ye giren aday sayısal puanının hesaplanmasını istiyorsa Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi‘ni çözmelidir. AYT kitapçığında bulunan diğer testlerden soru işaretlemenin sayısal puanına etkisi olmayacaktır.

Tıpkı TYT’de olduğu gibi AYT puanı hesaplanırken de adaylar sayısal puan için Matematik veya Fen Bilimleri testinin en azından birinden 0,5 net yapmaları gerekmektedir. Aksi taktirde sınava girmiş olsanız bile sayısal puanınız hesaplanmaz.

Sayısal puan hesaplanırken testlerin yüzdelik % ağırlıkları aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Tablodan da görüldüğü gibi sayısalcılar için AYT’de en önemli test Matematiktir. Fen Bilimleri Testi’ni oluşturan Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin ise ağırlıkları dolayısıyla sayısal puan için önemlerinin eşit düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Eşit Ağırlık (EA) Puanının Hesaplanması

AYT’ye giren aday eşit ağırlık puanının hesaplanmasını istiyorsa Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi’ni ve Matematik Testi’ni çözmelidir. AYT kitapçığında bulunan diğer testlerden soru işaretlemesinin eşit ağırlık puanına etkisi olmayacaktır.

Eşit ağırlık puanının hesaplanabilmesi için, sınava giren adayın Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi veya Matematik Testi’nden en az 0,5 net yapması gerekmektedir. Aksi taktirde eşit ağırlık puanı hesaplanmaz.

Eşit ağırlık puanı hesaplanırken testlerin yüzdelik % ağırlıkları şu şekildedir.

Tablodan da görüldüğü gibi eşit ağırlıkçılar için AYT’de en önemli test sayısal puan türünde olduğu gibi Matematiktir. Türk Dili ve Edebiyatı Testi de matematikle birlikte eşit ağırlık puanı için önemli bir yere sahipken Tarih-1 ve Coğrafya-1 testlerinin önemi nispeten daha azdır.

Sözel (SÖZ) Puanın Hesaplanması

AYT’den sonra sözel puanla tercih yapmak istiyorsa Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi’ni ve Sosyal Bilimler-2 Testi’ni çözmelidir. AYT kitapçığında yer alan diğer testlerden soru çözmenin sözel puanına bir getirisi olmayacaktır.

Sözel puanının hesaplanabilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı&Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testi’nden en az 0,5 net yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sözel puanı hesaplanmayacaktır.

Sözel puan hesaplanırken testlerin yüzdelik % ağırlıkları şu şekildedir.

Sözelciler içinse AYT’de en önemli test Türk Dili ve Edebiyatı’dır. TED’in haricinde diğer derslerin sözel puan türü için aşağı yukarı benzer derecede öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

AYT Baraj Puanı Kaçtır?

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde 150 puana ulaşan adayların Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanları hesaplanır. AYT’ye girip ilgili puan türünde (Sayısal, Eşit Ağırlık veya Sözel) 180 veya üzerinde puan alan adaylar lisans programlarını (4 yıllık bölümler) tercih edebilirler.

2019 AYT Ne Zaman Yapılacak?

# 2019 AYT’nin başvuruları 2019 TYT başvurularıyla birlikte yapılacaktır.

2019 AYT Başvuru Tarihleri12.02.2019 – 06.03.2019
2019 AYT Geç Başvuru Tarihi19.03.2019
2019 AYT Sınav Tarihi16.06.2019
2019 AYT Sonuç Açıklama Tarihi18.07.2019

Write A Comment