Archive

Ocak 2019

Browsing
gecerlilik-nedir

Geçerlilik, aracın amacıyla ilgilidir. Geçerlilik bir ölçme aracının kullanılış maksadına hizmet etme derecesini belirtir. Geçerlilik bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir…

İNSANCIL KURAM ROGERS

İnsancıl kuram, Carl Rogers tarafından oluşturulmuş bir kuramdır. Psikanalizden farklı olarak, danışma sürecinde terapistin müdahalelerinden çok danışanın kendini iyileştirmesi yatmaktadır. Birey merkezli terapi, danışanın…