Archive

Aralık 2018

Browsing
rehberlik-turleri

A)Hizmet Alanlarına Göre 1)Eğitim Okullarda öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki ve sosyal yönlerden Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun biçimde yetişmeleri için yapılan rehberliktir. 2)Sağlık…

pavlov-klasik-kosullanma

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Eğitim, insanlara istendik davranışları oluşturma süreci olduğundan, öğrenmenin hangi koşullarda gerçekleştiğini bilmek bu istendik davranışları oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. Bir…

rehberlik-modelleri

1)Parsonian Model Bu modele göre rehberlik, mesleğe yöneltme ile eş anlamlıdır. Rehberliğin yöneltici işlevinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellik-Faktör kuramının başlangıcını oluşturur. Mesleki rehberliğin 3…

gestalt-psikolojisi

Gestalt psikolojisi, 1912’de Almanya’da Wertheimer’ın yazdığı bir makaleyle başlamakla beraber, ilkeleri Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Gestalt psikolojisi adını Almanca bir sözcük olan…